Våre reinhaldstenester

Vi leverer Reinhaldstenester både til Private og bedrifter

 

DAGLeG REiNHaLD/ FAST REiNHaLD

Sunnfjord Renhold kan levere fast reinhold tilpassa ditt behov!

Godt utført reinhald bidreg til redusert sjukefråvær, auka trivsel og lenger levetid på inventar.

Fast reinhald vil variere etter behov, men omfatter vanlegvis oppgaver som:

 • Vask av alle åpne golvflater
 • Støvsuging av eventuelle tepper
 • Støvtørking eller fuktig avtørking av åpne flater (f.eks. skrivebord, møtebord, resepsjon, hyller, dataskjerm)
 • Skift av søppelbøtter og tømming av søppel
 • Grundig reinhold av toalett og sanitæranlegg
 • Etterfylling av sanitærartiklar
 • Vask av fellesareal (særleg hos store bedrifter) 

Sunnfjord Renhold kan tilby dei beste prisene på fast renhold.

 

Hovudreingjering

Grundig rengjering og hovudvask

Sunnfjord renhold kan levere hovudrengjering av dykkar lokale eller heim.

Omfanget av hovudreingjering avtalar vi etter befaring, men normalt omfattar hovudreingjering grundig reingjering av:

 • Veggar
 • Tak
 • Dørblad og dørkarmar
 • Innvendig vinduspuss og vinduskarmar
 • Lysarmatur
 • Oppå hyller over normal nåhøgde
 

Byggreingjering

Rengjering av nye bustader, leilegheiter og bygg

Byggreinhald har som hovudfunksjon å redusere støv og smuss allereie i byggeperioden. Tenesta kan utførast under heile byggeperioden. Etter ein byggeperiode vil det vere behov for å vaske "ned" alle flater slik at kunden som skal overta bygget eller leilegheita i får arealet i perfekt stand. Etter at handverkarane er ferdige kjem vi i Sunnfjord Renhold inn og gjer: 

Rengjering og nedvasking:

 • Byggrengjering av kontorlokaler
 • Byggrengjering av møblar
 • Byggrengjering av golv, veggar og tak
 • Byggrengjering av fellesareal
 • Byggrengjering av trapp
 • Byggrengjering av toalett
 • Byggrengjering av elektriske kablar
 

Prisgunstige reinhaldstenester i Førde, Florø:

Kontor - Butikk - Skule & barnehagar - Restaurantar & hotellrom - Kjøpesenter - private bustader